Predstavnici Tehnopolisa prisustvovali obukama i sastancima u okviru FILA projekta

Predstavnici Tehnopolisa tokom prethodna dva dana boravili su u Tirani, gdje je održano više sastanaka i obuka u okviru projekta „FILA – Strengthening and empowering of cross border innovation networks through Fertilization Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs“. Ispred IPC Tehnopolis sastancima i obuci prisustvovali su Aleksandar Janičić, menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva i Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora i finansijska menadžerka.

U Ministarstvu poljoprivrede Tirane u Albaniji, održana je MIP nacionalna radionica: “Innovation and youth entrepreneurship in agrifood sector in Albania – Join us in building up the Mediterranean Innovation Ecosytem” organizovana od strane vodećeg partnera na projektu, CIHEAM-Bari i Mediterranean Innovation Partnership (MIP) mreže u saradnji sa Albanskim ministarstvom poljoprivrede u Tirani. Radionicu su otvorili Claudio Polignano, šef delegacije regije Apulia u Tirani i Damiano Petruzzella, predstavnik CIHEAM Bari.

Nakon toga, uslijedila je radionica „Otvorene inovacije: Jačanje saradnje između istraživanja i preduzeća“ na kojoj je govorio Francesco D’onghia, predstavnik biznis inkubatora Almacube, Univerziteta u Bolonji. Trening je predstavljao spoj teorije i prakse i odvijao se uglavnom po sistemu prenosa znanja i metodologiji „Design Thinking approach“ (dizajnersko razmišljanje). Ova metodologija zapravo se sastoji od podučavanja poslovnih timova da razvijaju kreativno razmišljanje po uzoru na dizajnere i da ga koriste kao pristup rješavanju problema.

Neke od tema na radionici bile su: lanac inovacija i inovacionih ekosistema, iskustvo i eksperiment Dizajnerskog razmišljanja i njegova metodologija, istraživanje modela koji će omogućiti otvorene inovacije između kompanija, univerziteta i istraživačkih centara.

Sastanak pod nazivom “Join the Mediterranean Innovation Partnership (MIP) Network” otvorili su Biagio Di Terlizzi, zamjenik direktora CIHEAM Bari, Enea Hoti, generalni sekretar Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije, Irfan Tarelli, albanski delegat u odboru CIHEAM-a, Romina Kostani, direktor za inovacije i e-Gov Sectorial IPA, Nacionalna agencija za društvo Informacije (NAIS), Fatbardh Sallaku, dekan Poljoprivrednog univerziteta u Tirani i Endri Teta, predstavnik Albanskog fond za razvoj (ADF).

Nakon uvodnog dijela Damiano Petruzzella ispred CIHEAM u Bariju, predstavio je njihove glavne aktivnosti, ali i MIP mrežu, razlog njenog nastanka i postojanja, kao i glavne aktivnosti i buduće planove.

Naime, glavni izazov današnjeg društva je proizvodnja dovoljne količine kvalitetne hrane ako se u obzir uzme stalan porast svjetske populacije. Da bi se odgovorilo na ovako važan izazov, potrebno je razviti i uvesti inovativna rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sistemu, poboljšavajući prije svega start-up i inovativna preduzeća. Sa tim ciljem, CIHEAM Bari je osnovao MIP mrežu “Mediterranean Innovation Partnership” čija je glavna svrha podsticanje razvoja inovacija u mediteranskom ekosistemu, jačanje saradnje između mladih inovatora, institucija, istraživačkih i drugih organizacija, kao i podsticanje inovacija u okviru postojećih preduzeća i stvaranje start-up preduzeća.

S tim ciljem, MIP u svakoj partnerskoj zemlji organizuje radionice i obuke za menadžere organizacija za podršku inovacijama, razmjenu znanja i saradnju na mediteranskom nivou.

U nastavku je bilo riječi o iskustvima iz Albanije, njihovim projektima koji podstiču razvoj inovacija kao i o sinergiji sa trenutnim EU projektima. Na kraju je predstavnica CIHEAM iz Barija Jocelyne Jawhar, navela razloge zašto se treba pridružiti MIP mreži kao i na koji način je to moguće uraditi.

Organizovan je i prekogranični sastanak čiji cilj je bio upoznavanje FILA partnera sa sporazumom koji će definisati prioritetne ciljeve, strategije i akcije koje će se odvijati u okviru tri FILA laboratorije. Sastanak je otvorila Dilfirus Vrioni, direktorica direktorata za marketing, istraživanja i analize nakon čega je predstavnik CIHEAM iz Barija predstavio FILA sporazum.

Na samom kraju projektni partneri su diskutovali o nacrtu dokumenta koji se odnosi na moguće mjere u oblasti saradnje za poboljšanje procesa prenosa tehnologije, iskorišćavanje rezultata istraživanja i saradnje između istraživačkih organizacija i kompanija u regionu iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani u cilju jačanja veze između istraživanja i malih i srednjih preduzeća” (FILA) koji je finansiran sredstvima EU kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora. Nosilac projekta je Mediteranski agronomski institut Bari (IT), a partneri na projektu su: Region Apulija (IT), Fond za razvoj Albanije – ADF (AL), Albanska agencija za razvoj investicija – AIDA (AL), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Ministarstvo ekonomije Crne Gore.