Predstavnik Tehnopolisa uspješno završio seminar temu “Planiranje i izgradnja pametnih gradova u Crnoj Gori”

Aleksandar Janičić, menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva, uspješno je završio seminar na temu “Planiranje i izgradnja pametnih gradova u Crnoj Gori” koji je finansiralo Ministarstvo trgovine NR Kine, a organizovalo Shenzhen Udruženje za promociju međunarodne ekonomske i tehnološke saradnje. Seminar je trajao od 27. avgusta do 09. septembra i organizovan je u 2 grada, Shenzhen-u i Hefei-u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandar Janičić je kao predstavnik IPC Tehnopolis bio dio zvanične crnogorske delegacije, sa još 19 predstavnika javnog sektora – Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva javne uprave i lokalnih samouprava iz Crne Gore – Glavnog grada Podgorica, opština Žabljak, Pljevlja, Bar i Bijelo Polje, kao i predstavnika kompanije Huawei.

Tokom seminara učesnici su uspješno prošli predavanja na teme izrade dizajna rješenja pametnih gradova kao prvog koraka u njegovom razvoju koji će omogućiti njegovo strateško planiranje i integrisanje svih komponenti u jednu funkcionalnu platformu. Dodatno, u okviru predavanja su pokrivene i teme razvoja konkretnih rješenja u različitim segmentima koji su sastavni dio koncepta pametnih gradova, kao što su pametna rješenja u pružanju javnih usluga, razvoj e-usluga, upravljanja otpadom i generalno oblasti zaštite životne sredine, transporta, obrazovanja, medicinskih usluga, itd. U toku predavanja je predstavljen koncept pametnih gradova 3.0 koji predstavlja koncept pametnih gradova budućnosti. Poseban fokus u toku predavanja je stavljen na koncept interneta stvari (IoT) i upotrebe i analize velikih grupa podataka, mašinskog učenja i vještačke inteligencije, kao i njihovog značaja i ključne uloge u razvoju koncepta pametnih gradova. Pored navedenog, a u cilju bolje razumijevanja navedenih tema, učesnicima su predstavljene konkretne studije slučaja, odnosno predstavljeni primjeri najbolje prakse kao što su rješenje pametnih gradova Shenzhen i Jinchuan.

Pored teorijskog dijela seminara, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa konkretnim rješenjima u navedenoj oblasti. Učesnici su posjetili Longgang pametni centar, Tsinghua University Research Centre, kao i najveće kineske kompanije u ovoj oblasti kao što su Huawei, ZTE, ZC Group.

Vjerujemo da će stečena znanja i iskustva, ne samo našeg predstavnika već i ostalih učesnika, pomoći razvoju koncepta pametnih gradova u Crnoj Gori u narednom periodu, kao i jačanju saradnje Crne Gore i NR Kine u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja.