Priznanje za rezultate od Evropske komisije: IPC Tehnopolis ocijenjen kao potpuno operativan

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis postiže odlične rezultate, a potvrda tome je i ocjena Evropske komisije koja u najnovijem izvještaju o napretku naše zemlje Tehnopolis definiše kao „fully operational“!

Direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković kazao je da su u ovoj godini uspjeli da realizuju i više od planiranih aktivnosti. Bataković za Dnevne novine navodi da je mnogo toga urađeno, ali da je najvažnije što je Tehnopolis prepoznat kao institucija koja može da pomogne svima onima koji pokreću i razvijaju biznis.

„Trenutno imamo 24 stanara, od njih pet se nalazi u predinkubaciji, šest u inkubaciji, 11 u virtuelnoj inkubaciji, kao i dva klijenta koja koriste komercijalne uslove. Svi oni pokrivaju različite sektore kao što su IT sektor, kreativne industrije, obnovljivi izvori energije, marketing, arhitektonska vizuelizacija, online platforme za edukaciju i upravljanje ljudskim resursima. Tu su i klasteri: turistički, agroturistički i ručne radinosti“, ističe Bataković.

I sektor za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva ostvario je značajne rezultate. „Trenutno implementiramo šest međunarodnih projekata. Kroz te projekte smo generisali oko 800.000 eura bespovratnih sredstava sopstvenog budžeta. Pored tekućih projekata ove godine su predata tri nova projektna predloga ukupne vrijednosti oko 3 miliona eura“, naglasio je  Bataković.  Tehnopolis uveliko pomaže i stanarima biznis inkubatora u dijelu upravljanja projektima, a u toku su pripreme za naredni ciklus poziva.

FULLY OPERATIONAL

Rezultate Tehnopolisa ne primjećuju samo u Crnoj Gori. U najnovijem izvještaju Evropske komisije o napretku naše zemlje u evropskim integracijama ocjenjuje se i rad Tehnopolisa. „ U dijelu koji se odnosi na inovativne djelatnosti navodi se da je Evropska komisija jako zadovoljna i IPC Tehnopolis ocjenjuje kao „fully operational“. To je prvi put da se na takav način istakne rad jedne  institucije. To nam daje za pravo da vjerujemo da smo na pravom putu.  Mi imamo jasnu viziju razvoja Tehnopolisa u skladu sa strateškim planom Vlade Crne Gore za razvoj inovativnih djelatnosti  i mi smo se vodeći tom vizijom ustvari i razvili u to što sada i jesmo i što je Evropska komisija prepoznala. To nam je podstrek za dalji rad“, naglašava Bataković.  Za dobre rezultate koje postiže Tehnopolis, po riječima Batakovića, zaslužan je stručan i posvećen tim radnika. Bataković naglašava i doprinos saradnje sa Opštinom i Ministarstvom nauke.

BROJNE AKTIVNOSTI

U proteklih sedam mjeseci Tehnopolis je intenzivno radio na realizaciji brojnih aktivnosti. Bataković izdvaja Kamp za mlade preduzetnike koji se nedavno završio na Vučju. „Na taj način promovišemo Tehnopolis među mladim ljudima, okupljamo mlade ljude i što je najvažnije promovišemo preduzetništvo“, rekao je Bataković.  Tehnopolis je potpisao i ugovore o saradnji sa firmom European-Cert d.o.o. i  Kliker IT Centrom za djecu iz Beograda.  „Od oktobra ćemo u Tehnopolisu organizovati rad IT centra  Kliker za djecu od šest godina pa naviše, koja će imati priliku da uče programiranje i 3D modeling. U proteklih sedam mjeseci organizovali smo ili podržali organizaciju oko 470 događaja koje je posjetilo oko 7.650 učesnika. Realizovane su i besplatne obuke  i to u 3D Max programu i kurs 3D štampe, programiranju, digitalnom marketingu, kao i izradi biznis planova“, istče Bataković. Početkom septembra, kako kaže, biće poznat i plan obuka za jesenju sezonu.

DOM REVOLUCIJE

Po riječima Batakovića, Tehnopolis je zainteresovan i da svoje kapacitete proširi  i to u Domu revolucije čija je rekonstrukcija uveliko u toku. „Nas su obišle nekolike strane delegacije među kojima su predstavnici Mađarske, Japana, UNOPS-a i Kine. Očekujemo da ćemo među njima pronaći pravog donatora za realizaciju jednog velikog projekta. U pregovorima smo sa Opštinom Nikšić da nam omogući jedan dio Doma revolucije da iskoristimo za proširenje kapaciteta, jer su naši kapaciteti, posebno za biznis inkubator, već popunjeni. U Domu revolucije  formirali bi međunarodni multimedijalni centar sa centrom za posjetioce u kojem bi se se nalazio digitalizovani prikaz svih potencijala Nikšića“, kaže Bataković.

Kako bi odgovorili potrebama preduzetnika na polju informisanosti o privrednim dešavanjima Tehnopolis je pokrenuo i Privredni portal, koji će biti spona između svih stejkholdera koji su značajni  za razvoj privredne zajednice. „Privredna zajednica prilično je neinformisna o mjerama podrške i pored svih napora Vlade da ih promovišu.  Privredni portal je napravljen kako bi se ubrzala komunikaciju svih strana. Već bilježi rast broja posjetilaca, a zvančno od septembra će biti i promovisan “, istakao je Bataković.

ANIMIRATI MLADE DA SE OKRENU BIZNISU

U narednim mjesecima u Tehnopolisu će, kako kaže Bataković, nastaviti intenzivno da rade na realizaciji planiranih aktivnosti. „Naš konstantan izazov je kako animirati mlade da se okrenu biznisu. Jako nam je važna oblast inovacija i mi se trudimo da na što bolji način pomognemo kreiranju te inovativne zajednice, da animiramo što više mladih ljudi koji treba da prepoznaju da u Tehnopolisu imaju partnera koji će im omogućiti podršku za osnivanje svog biznisa“, zaključio je Bataković.

Izvor: Dnevne novine

Foto: Miloš Zvicer