Radionica za izradu Android aplikacija u okviru Dana nauke

U okviru ovogodišnjeg Festivala nauke, čija je tema „Tehnologija i razvoj društva“, IPC Tehnopolis će organizovati radionice za izradu Android aplikacija.

Tokom radionica mladi, ambiciozni ljudi, uzrasta od 14 do 18 godina, imaće priliku da saznaju kako se instalira IDE koji omogućava jednostavno Android programiranje, kako se izrađuju aplikacije koje su nam svakodnevno potrebne kao što su digitron, alarm i štoperica, a za sami kraj će imati priliku da prezentuju aplikacije koje su pripremili na osnovu stečenog znanja.

Uz iskusne predavače, učenicima srednjih škola pružićemo mogućnost i podršku da steknu nova znanja i podstaći ćemo ih da razmišljaju o mrežnim aplikacijama u širem kontekstu, kako bi u budućnosti mogli realizovati svoje ideje i započeti sopstveni inovativni biznis.

Obuka će se održati 3. i 4. oktobra u periodu od 9h do 17h i biće podijeljena u 5 modula.

Prvi modul predstavlja uvod u programiranje, a konkretne teme su:

 • Pregled programskih jezika,
 • Algoritmizacija,
 • Laboratorijska vježba – Crtanje i analiza prostih algoritamskih struktura.

Za vrijeme drugog modula učesnici radionice će se upoznati sa jednim od razvojnih okruženja za Android — Android studio-m. Polaznici će imati priliku da prođu kroz neke osnovne koncepte razvoja mobilnih aplikacija. Takođe, u sklopu drugog modula učesnici radionice će zajedno sa predavačima krenuti u izradu jednostavne ali funkcionalne aplikacije. Teme drugog modula su:

 • Uvodno predavanje iz oblasti Android programiranja: „Android je svuda oko nas!“,
 • Instalacija i opis grafičkog okruženja IDE Android Studio,
 • Elementarna sintaksa Android programiranja,
 • Laboratorijska vježba – Kreiranje osnovne Android aplikacije.

Treći modul se sastoji od sljedećih tema:

 • Predavanje „Proceduralno Android programiranje“,
 • Instalacija IDE koji omogućavaju jednostavno Android programiranje,
 • Laboratorijska vježba – Izrada digitrona,
 • Laboratorijska vježba – Notepad Android,
 • Laboratorijska vježba – Izrada štoperice i alarma.

Nakon završetka trećeg modula, učesnici radionice imaju organizovan praktični rad. Naime, učesnici će za 100 minuta primjeniti stečena znanja za izradu Android aplikacija na proizvoljnu temu koju će posljednjeg dana radionice predstaviti.

Tokom četvrtog modula, učesnici radionice će imati predavanje sa fokusom na primjenu Android programiranja u robotici.

Peti modul je demonstracija rada Android aplikacija. Učesnici radionice će posljednjeg dana prezentovati kreirane Android aplikacije koje su kreirali tokom praktičnog rada nakon trećeg modula.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva nauke Crne Gore.