RCTP: Uspješno završene obuke u okviru projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja”

Obuke u 10 modula koje su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) povjerili Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u okviru projekta “Razvoj klastera i transformacija ruralnih područja” (RCTP) uspješno su završene danas.

Obuke su realizovane u periodu od 08. do 17. maja za 30 fasilitatora poslovnih vještina (bsf), i to iz sljedećih oblasti: upravljanje klasterima, marketing u poljoprivredi, IT pismenost, upravljanje projektnim ciklusom, identifikacija prilika u agro-biznisu, lične osobine poljoprivrednog preduzetnika, lanac vrijednosti u poljoprivredi, otpornost na klimatske uslove u poljoprivredi, vještine upravljanja malim preduzećima i identifikovanje tržišta na osnovu vježbi mapiranja robe.

Kada je u pitanju upravljanje klasterima, učesnici su mogli naučiti više o procesu registracije i finansiranja istih, kao i o vrstama horizontalnih i vertikalnih klastera.

U okviru modula Marketing u poljoprivredi, učesnicima su prezentovane osnove i način izrade marketing plana, kao i značaj i vrste promocije na društvenim mrežama.

Ključne teme trećeg modula, IT pismenost, bile su upotreba tableta i vođenje poljoprivrednog dnevnika na tabletima.

Kada je u pitanju upravljanje projektnim ciklusom, učesnicima su približene sljedeće oblasti:

 • Definisanje načina upravljanja projektnim ciklusom u poljoprivredi
 • Apliciranje za državne i lokalne mjere podrške (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • Apliciranje za međunarodne mjere podrške (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • IPARD u Crnoj Gori (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • LEADER pristup i mjere u Crnoj Gori (kriterijumi za apliciranje, definicija procesa, ispunjavanje aplikacionog formulara, izvještavanje)
 • CLLD u Crnoj Gori
 • LAG u Crnoj Gori ( kriterijumi, problem registrovanja)

U okviru modula o identifikovanju prilika u agro-biznisu koje su povezane sa malim poljoprivrednicima,  i posebno sa RCTP odabranom robom, učesnicima su prezentovane sljedeće oblasti:

 • Cijene na tržištu, kvantitativne i kvalitativne potrebe, rukovođenje proizvodima i tehnološke opcije
 • Količine tržišne proizvodnje, lokacije, vrijeme i problemi proizvodnje

 

Ključne stavke modula Lične osobine poljoprivrednog preduzetnika bile su:

 • Definisanje poljoprivrednog preduzetnika u kontekstu RCTP
 • Ulazak u agro-biznis, osnove
 • Glavni stubovi agro-biznisa i planiranje za postizanje uspjeha
 • Razumijevanje i primjenjivanje koncepta profita u agro-biznisu

Kada je u pitanju Lanac vrijednosti u poljoprivredi, učesnici su mogli čuti više o vrstama ovih lanaca (horizontalni i vertikalni), te o toku proizvoda, znanja i informacija, finansija, isplata i društvenog kapitala unutar lanca vrijednosti, zatim o ulaznim zalihama, organizaciji farmera, poljoprivrednoj proizvodnji, rukovođenju poslije berbe, preradi, obezbjeđivanju tehnologija proizvodnje i rukovođenja, kriterijumima za ocjenjivanje i objektima, tehnologijama za hlađenje i pakovanje, lokalnoj preradi poslije berbe, skladištenju, transportu, finansiranju i dobijanju povratne informacije sa tržišta.

U okviru modula „Otpornost na klimatske uslove u poljoprivredi“, ključne teme bile su:

 • Ranjivost seoskih zajednica na klimatske promjene koje stvaraju dodatni pritisak, uključujući promjenjivost
 • Građevinska fleksibilnost i kapaciteti za adaptaciju seoskih zajednica povezanih sa njihovim upravljanjem poljoprivrednim i vodenim resursima, kao i za tekuće i buduće klimatske rizike
 • Upravljanje zemljom i poljoprivredne tehnike kao alati za otpornost na klimu

Učesnicima su prezentovane i ključne vještine upravljanja malim preduzećima kako bi se osigurala održivost i profitabilnost, u okviru sljedećih podtema:

 • Pripremanje jednostavne/osnovne finansijske knjige za domaćinstvo
 • Osnovno računanje profita i gubitka
 • Razvijanje biznis plana

Poslednji modul „Identifikovanje tržišta na osnovu vježbi mapiranja robe“ bio je fokusiran na:

 • Reklamiranje poljoprivrednih proizvoda i relevantna konkurencija
 • Reklamiranje poljoprivrednog proizvoda/proizvoda
 • Benefiti zajedničkog marketinga i ulaznih nabavki
 • Prognoziranje prodaje/planiranje (rukovođenje nakon berbe, skladištenje itd.)
 • Kako identifikovati i upoznati vaše potrošače i izgraditi poslovni odnos (ugovori i sporazumi o prodaji itd.)
 • Određivanje cijene i pregovaranje za istu
 • Osnovno razumijevanje cijene biznisa (operativni troškovi – upravljanje proizvodnjom)

Osnovni cilj RCTP-a je da doprinese transformaciji životnih uslova malih preduzetnika u sjevernoj Crnoj Gori, omogućavajući im da postanu komercijalno konkurentni i otporniji na klimatske promjene. Ovo će se postići poboljšanjem ekonomskih mogućnosti za siromašno ruralno stanovništvo, zasnovanih na konkurentskim farmama i agrobiznisima koji su povezani i integrisani u profitabilnije vrijednosne lance (VC), uz održivo korišćenje prirodnih resursa Crne Gore.

Koncept je zasnovan ne samo na uključivanju klimatskih adaptacija i ekoloških problema u izradu projekata iz razloga održivosti, već i na aspektima ekoloških vrijednosti, kako bi proizvodi postali jedinstveni, npr. brendiranje, sertifikacija i tradicija.