Skupština Mense Crne Gore u Tehnopolisu

U Tehnopolisu je trenutno u toku Skupština Mense Crne Gore. Ovom prilikom biće uručeni sertifikati onima koji su ispunili uslove za članstvo u Mensi prilikom testiranja koje je u martu ove godine sprovedeno u Tehnopolisu.

Mensa Crna Gora u saradnji sa IPC Tehnopolis sprovela je testiranje bazične inteligencije 18. marta, i tom prilikom naišla na odličan odziv među zainteresovanim sa teritorije naše opštine.

Ovo je prva Skupština Mense Crne Gore održana van glavnog grada.