Stanar Tehnopolisa na konferenciji „EU-WESTERN BALKANS: Cluster Policy Learning and Matchmaking“ u Zagrebu

Stanar Tehnopolisa, Turistički Klaster Montenegro, učestvovao je na konferenciji „EU-WESTERN BALKANS: Cluster Policy Learning and Matchmaking“ u Zagrebu.

U prethodna dva dana, ovaj događaj je okupio više od 60 predstavnika klastera, kreatore politika i predstavnike evropske ekonomske scene u cilju podsticanja saradnje među klasterima Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Turistički klaster Montenegro predstavila je predsjednica Klastera, Anđa Vukčević Zorić, koja je u prethodna dva dana prezentovala njihove aktivnosti na sastancima sa predstavnicima evropskih klastera.

Ključne teme konferencije bile su transnacionalna saradnja klastera, uloga klastera u strategijama pametne specijalizacije i izazovima upravljanja klasterima. Poseban akcenat bio je i na tzv. matchmaking dijelu događaja sa ciljem pokretanja novih transnacionalnih mogućnosti saradnje za klastere zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije, Ukrajine i Turske.

Događaj je organizovala Evropska komisija – DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) u saradnji sa hrvatskim Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Gradom Zagrebom i Zagrebačkim inovacijskim centrom.