Startup Europe Summit: Komesarka Mariya Gabriel najavila novi program finansiranja Digital Europe

Predstavnici IPC Tehnopolis prisustvuju dvodnevnom Startup Europe Summit-u, koji se održava u Cluj-Napoca u Rumuniji. Samit je okupio vodeće igrače u tehnološkom preduzetništvu i inovacijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koji su se susreli sa ključnim akterima u inovacionim ekosistemima zapadne Evrope. Događaj su otvorili Emil BOC (gradonačelnik Kluž-Napoca) i Alexandru PETRESCU (Minister – Ministry of Communication and Information Society, Romania), koji su posebno istakli spremnost Rumunije da srdačno dočeka i podrži sve one koji kroz inovacije i digitalizaciju kreiraju nove vrijednosti.

Mariya GABRIEL (Commissioner for Digital Economy and Society, European Commission) govorila je na temu Digital Economy and Society, navodeći da su za uspijeh staratapova neophodne tri stvari:  finansije, networking i vrijednost. Posebno je istakla da EU po prvi put pokreće novi program finansiranja Digital Europe, za period od 2021-2027, čiji je fond 9 milijardi eura i koji će se odnositi na pet ključnih sektora, te osigurati široku upotrebu i primjenu digitalnih tehnologija u cijeloj ekonomiji i društvu, kako bi se omogućilo  jačanje evropskih strateških digitalnih kapaciteta. Prema njenim riječima, cilj je da se u narednom periodu u svim zemljama regiona kreira barem po jedan digital innovation hub koji će postati tačka razvoja inovacija i povezivanja sa evropskim tržištem.

U sklopu događaja održana je i specijalna dodjela nagrada – Startup Europe Awards, u pet kategorija: Female-led startup, Founder under 30 startup, UN Sustainable Development Goals startup, Social inclusion startup, Job growth startup.

Tehnopolis se upoznao sa mogućnostima finansiranja statapova na evropskom nivou, te će u narednom periodu svoje aktivnosti usmjeriti ka tome da što više crnogorskih startapova dobije mogućnost finansiranja svojih ideja iz ovih fondova.

Na događaju koji je održan sinoć, predstavljenje su dvije mreže – Startup Europe Central Eastern Europe i Startup Europe Western Balkan Network. Pored predstavljanja njihovih aktivnosti, ova interaktivna radionica imala je za cilj da omogući diskusiju između polaznika Startup Europe Samita i predstavnika mreže o tome kako se postojeće akcije u regionima mogu poboljšati. Od velikog značaja za predstavnike Tehnpolisa je činjenica da je uskoro planirano proširenje mreže, te da je izvjesno da će u maju i IPC Tehnopolis postati jedna od članica.

Pored zvaničnog dijela programa, u toku ova dva dana organizovana su jos 22 dodatna događaja, a među brojnim značajnim gostima su: Simon Schaefer, Jeff Burton, Marius Ghenea, Bindi Karia, Gianpiero Lotito, Robin Wauters, Nicolas Brien, Miguel Arias, Alberto Onetti, Eliza Kruczkowska, Kat Borlongan, Martin Villig, Nils Beers.