Posts

Seminar o postupanju EPO-a po prijavama iz oblasti patenata

Savjetnik za opšte i pravne poslove u IPC Tehnopolis, Rade Zarubica…