Posts

Predstavnik Tehnopolisa na kick-off sastanku BRE projekta u Tirani

Menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva,…

Predstavnica Tehnopolisa na seminaru za vodeće partnere u okviru Programa Interreg IPA Italija-Albanija-Crna Gora

Asistentkinja na projektnim aktivnostima IPC Tehnopolis, Jasmina…

Predstavnici Tehnopolisa na dvodnevnom kick-off sastanku FILA projekta u Bariju

Dvodnevni kick-off sastanak projekta FILA, na kom Tehnopolis…