Posts

Završen treći ciklus obuka "Od ideje do plana"

Drugi krug obuka u okviru trećeg ciklusa za pisanje biznis planova…

Od ideje do plana – Od marta treći ciklus obuka za izradu biznis planova

Nakon uspješna dva ciklusa, Inovaciono preduzetnički centar…