Posts

Usluge Savjetovališta za zaštitu potrošača sve traženije među Nikšićanima

Sve više Nikšićana traži stručnu pomoć u Savjetovalištu…

Završena dvodnevna radionica Uprave za inspekcijske poslove

Savjetnik za pravne i opšte poslove IPC Tehnopolis, Rade Zarubica…

Počela dvodnevna radionica o zaštiti ekonomskih interesa potrošača

Savjetnik za pravne i opšte poslove IPC Tehnopolis, Rade Zarubica…

CEZAP: Održana konferencija o bezbjednosti hrane, službenoj kontroli i obrazovanju potrošača

Konferencija na temu "Bezbjednost hrane: zahtjevi, službena…

Seminar o postupanju EPO-a po prijavama iz oblasti patenata

Savjetnik za opšte i pravne poslove u IPC Tehnopolis, Rade Zarubica…

Predstavnik Tehnopolisa prisustvovao okruglom stolu "Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upravi"

Savjetnik za opšte i pravne poslove IPC Tehnopolis Rade Zarubica…