Posts

Nacionalna konferencija “Turizam vođen inovacijama” održana u Tehnopolisu

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis bio je domaćin nacionalne…

Održana promocija knjige “Ruralni turizam u Crnoj Gori – Marketing aspekt razvoja”

Promocijom knjige “Ruralni turizam u Crnoj Gori – Marketing…

Promocija knjige "Ruralni turizam u Crnoj Gori - Marketing aspekt razvoja"

U čast svjetskog dana turizma Inovaciono preduzetnički centar…