Takmičenje za biznis ideju Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

Evropski institut za tehnologiju i inovacije – EIT, u tri njegova domena: Hrana, Sirovine i Zdravlje, otvorio je konkurs za „Takmičenje za biznis ideju” s namjerom da unaprijedi inovacije koje uključuju različite sektore u zemljama koje pokriva program Regionalna inovaciona shema (RIS) – gdje spada i Crna Gora.

Traže se ideje inovatora i startapova u ranim fazama koji imaju inovativne ideje u tematskim oblastima Zdravlje, Hrana i Sirovine (metali i mineralne sirovine).

Selektovani kandidati će učestvovati na dvodnevnom pripremnom kampu (Business Planning Bootcamp), koji će im obezbijediti jedinstveno okruženje iz više sektora, gdje će moći da nauče kako da započnu sa izgradnjom biznisa: kako da definišu biznis model, izgrade tim, definišu biznis procese, te organizacionu strukturu. Finalisti će zatim prezentovati svoje ideje pred žirijem i imaće šansu da dobiju do 10.000 €.

Rok za prijavu je 31. mart 2018. godine.

Više informacija o takmičenju i prijavljivanju možete naći na: https://www.lyyti.fi/p/EITBIC2018_0505/en/eit_cross-kic_business_idea_competition_2018