Tehnopolis će učestvovati u kreiranju Digitalnog inovativnog profila Crne Gore

Međunarodna telekomunikaciona unija u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije trenutno je u procesu izrade Digitalnog inovativnog profila Crne Gore. Tim povodom, juče je na sastanku u Ministarstvu ekonomije prisustvovala menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis Jelena Đedović, koja je razgovarala sa Martom Tomovskom iz Međunarodne telekomunikacione unije (ITU), Ratkom Strugar, direktoricom Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar Ministarstva ekonomije i Mladenom Antonijevićem  iz pomenutog Direktorata.

Kao jedan od najvažnijiih stejkholdera u crnogorskom ICT inovativnom ekosistemu, Tehnopolis je prepoznat kao akter koji, zajedno sa drugim relevantnim stejkolderima,  može dati veliki doprinos razvoju koherentne strategije i koordinisane ICT politike i na taj način kreirati temelje digitalnog inovativnog ekosistema u Crnoj Gori.

DIP predstavlja profil jedne zemlje koji pruža analizu trenutnog stanja nacionalnog inovativnog ekosistema i omogućava uporedivo mjerenje nacionalnih ICT inovativnih mogućnosti u internacionalnom kontekstu, i jedan je od instrumenata Digitalnog inovativnog okvira razvijenog od strane Međunarodne telekomunikacione unije sa ciljem da njeguje razvoj inovativnog ekosistema i ubrza digitalnu transformaciju zemalja članica UN.

Pojedinačni sastanci sa predstavnicima državnih institucija i kompanija održani su u periodu od 10. do 12. septembra. Rezultati sastanaka u formi preliminarne studije će biti prezentovani na Infofestu 2018 u Budvi, koji će se održati u periodu od 30. septembra do 6. oktobra, a konačan dokument studije biće prezentovan na  ITU konferenciji u Dubaiju.