Tehnopolis – Održan okrugli sto o izazovima porodičnih biznisa

Okrugli sto na temu “Izazovi porodičnih biznisa – procedure registracije i dostupne mjere podrške” održan je juče u Tehnopolisu.

Nakon uvodne riječi izvršnog direktora IPC Tehnopolis, Ratka Batakovića, učesnicima su se obratili predstavnici lokalne uprave, lokalne Turističke organizacije, Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Investiciono razvojnog fonda, bankarskog sektora, klastera i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Dva ključna pitanja koja su se izdvojila tokom sastanka bila su koja je granica i razlika između porodičnog biznisa i preduzeća, kao i koje su to neophodne procedure kada je u pitanju sama prijava i registracija preduzeća.

Ispred Ministarstva ekonomije učesnicima se obratila Aleksandra Laković koja je informisala prisutne da se u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća u sklopu Ministarstva svi zainteresovani mogu informisati o procedurama i koracima koji su neophodni u procesu registracije preduzeća, kao i mjerama podrške.

Koordinator Službe za kredite i garancije Investiciono-razvojnog fonda, Mirko Blečić, istakao je da su Vlada Crne Gore i IRF kao konstantan problem primijetili nepostojanje kapitala finansiranje biznis ideje, odnosno kapitala za osiguranje kreditnih sredstava, te da će u cilju otklanjanja ovog problema u narednom periodu biti formiran garantni fond u sklopu ove institucije.

Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Anka Kujović, ukazala je na potrebu smanjenja taksi registracije i pozvala učesnike da udruženo rade na većoj informisanosti kada je ova oblast u pitanju. S tim u vezi, predstavnica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Bojana Stanišić, istakla je da Ministarstvo kontinuirano radi na informisanju svih zainteresovanih lica o postupku registracije te dostupnim mjerama podrške.

Menadžer filijale Nikšić u mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Alter Modus, Nebojša Krsmanović, govorio je o značaju održivosti ideje kada je pitanju podrška razvoja biznisa na malim porodičnim gazdinstvima.

Ispred Uprave za bezbjednost hrane govorila je gospođa Ljiljana Milovanović, koja je dala detaljno objašnjenje kada su u pitanju zakoni i uredbe koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a tiču se uslova koje proizvođači moraju da ispoštuju prilikom proizvodnje i prodaje hrane na svojim gazdinstvima.

Jovo Radulović, osnivač NVO Župa u srcu , govorio je o preradi hrane na malim gazdinstvima, dok je predstavnica Opštine Nikšić, Milica Radojićić, istakla podatak da je na čitavoj teritoriji ove opštine registrovano samo jedno domaćinstvo – Vinarija Dabović, te informisala prisutne o tehničkim uslovima za registraciju istih.

Vinariju Dabović predstavila je Andrijana Dabović, koja je pozvala druga preduzeća da se registruju i rekla da zahvaljujući tome što su se registrovali imaju bolju saradnju sa investitorima i lokalnom upravom, te da je sama procedura registracije veoma jednostavna.

Izvršni direktor filijale Erste banke u Nikšiću. Slobodan Ćalasan ukazao je na značaj transparentnosti i razvojne komponente, ističući važnost podrške startapovima.

Nakon izlaganja uslijedila je diskusija gdje je zaključeno da je u narednom periodu potrebno nastaviti sa komunikacijom na ovu temu u cilju pospješivanja razvoja i unapređenja usluga i poslovanja  gazdinstava koja se bave proizvodnjom hrane i ruralnim turizmom.