Tehnopolis predstavljen na sajmu povodom Evropskog dana saradnje

Predstavnici Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis Aleksandar Janičić, projekt menadžer i Đorđije Brkuljan, program menadžer juče su u Podgorici povodom Evropskog dana saradnje predstavili aktivnosti IPC Tehnopolis na Sajmu projekata realizovanih u okviru bilateralnih i trilateralnih programa prekogranične saradnje. Predstavljeni su i projekti finansirani od strane EU: Crowdfunding to mainstream innovation – CrowdStream (Interreg Danube Transnational Programme) i Cooperation for Development of Cross Border Business Environment – CODE (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme HR-BiH-MNE 2014-2020).

Tokom predstavljanja Tehnopolisa i EU projekata imali su priliku da razmijene kontakte sa svim zainteresovanim posjetiocima, kao i da dogovore buduću saradnju, kako sa ostalim učesnicima, tako i sa potencijalnim donatorima.

Sajam projekata realizovanih u okviru bilateralnih i trilateralnih programa prekogranične saradnje, kao i u Jadransko-jonskom, Dunavskom i Mediteranskom transnacionalnom programu organizovalo je Ministarstvo evropskih poslova uz prisustvo Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori povodom Evropskog dana saradnje. Osim toga, upriličena je i izložba fotografija koje ilustruju rezultate pojedinih projekata koji su uspješno sprovedeni na teritoriji Crne Gore