Treća generacija pripravnika započela s radom u Tehnopolisu

Nakon dosadašnje dvije generacije pripravnika, Tehnopolis nastavlja započetu praksu upošljavanja pripravnika kroz program stručnog osposobljavanja u trajanju od 9 mjeseci.

Dobrodošlicu pripravnicima poželio je izvršni direktor Ratko Bataković i menadžment IPC Tehnopolis, nakon čega je počeo i njihov prvi radni dan u sektorima u kojima su raspoređeni.

Sprovođenjem Vladinog programa stručnog osposobljavanja ponovo je data mogućnost zaposlenja mladim, visokoobrazovanim ljudima, koji će tokom pripravničkog programa dodatno razviti svoje mogućnosti i svojim sposobnostima doprinijeti poslovanju kompanija.