U Tehnopolisu otvoreno prvo Savjetovalište za zaštitu potrošača u Crnoj Gori

Savjetovalište za zaštitu potrošača, prvo u Crnoj Gori, koje će na stručan i objektivan način moći da odgovori na probleme i potrebe potrošača, otvoreno je danas u Tehnopolisu.

Otvorio ga je generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača Jovo Rabrenović.

„Nikšiću je pripala ta čast, ali i velika obaveza da bude domaćin ovog savjetovališta i da se u prostorijama Tehnopolisa organizuje rad Savjetodavne službe za zaštitu potrošača gdje će potrošači iz Nikšića, a i oni iz okruženja i iz čitave Crne Gore moći da dođu, da pitaju za savjet, za pomoć, na koji način da određena svoja prava zaštite ukoliko sumnjaju da su njihova prava narušena, na koji način da reaguju, na koji način da podnesu prigovor i sve ostale bitne informacije koje su značajne svakom potrošaču“, objasnio je Rabrenović.

Savjetovalište će biti otvoreno za potrošače svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 7 do 15 časova, kao i putem online formi.

Osim toga, Savjetovalište će poslužiti i kao centar za edukaciju potrošača.

“Jedan od ključnih problema sa kojima se susrećemo je vrlo slaba, ili bolje rečeno, veliki nivo inertnosti potrošača. Nama treba proaktivan potrošač koji neće čekati da ga neko “pogura” da traži zaštitu svojih prava, već da sam reaguje”, kazao je pomoćnik ministra ekonomije.

“Zato imamo namjeru da vršimo jednu vrstu edukacije i širenja tih informacija koje su bitne, da li kroz neke brošure koje ćemo raditi mi, nevladin sektor, tržišne inspekcije i ostale inspekcije koje su zadužene za zaštitu potrošača, a koje će takođe biti upućene u rad Savjetovališta preko svojih inspektora, stručnjaka, eksperata i svojih institucija“, zaključio je on.

Onogošt.me

Osnivanje Savjetovališta za zaštitu prava potrošača predviđeno je Zakonom o zaštiti potrošača i Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave.