Uključi kliker i programiraj – programiranje za osnovce

Uključi kliker i programiraj – programiranje za osnovce (OBUKA SE NAPLAĆUJE – 121 EUR PO OSOBI)

PRIJAVE ŠALJITE NA MAIL

obuke.tehnopolis@gmail.com

Uputstvo za prijavu

U mailu navedite sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime
  2. Godina rođenja
  3. Broj telefona
  4. Obuka za koju se prijavljujete

PRIJAVE SU OTVORENE DO 15.04.2019.

Trajanje obuke: 20.04. – 05.06.2019.

Termini su subotom i nedeljom od 17:30 do 19:00

Planirana sa dva kursa: Scratch i App Inventor.

• Na Scratch kursu (za II-V razred OŠ) polaznici izrađuju:

Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom;
Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primjer kvizovi, itd;
Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbjegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodjele diploma.

• App Inventor

U toku App Inventor kursa (za V-IX razred OŠ) polaznici prave aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje korišćenjem platforme App Inventor.
Djeca u navedenom uzrastu će biti obučena za kreiranje najjednostavnijih video igrica i aplikacija.

Uslovi za pohađanje obuka:

– Uzrast od 7 do 15 godina

Minimalan broj prijava za održavanje obuke: 10