XXIV Savjetovanje o biotehnologiji: Skratiti put do primjene inovacija

Izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković, prisustvuje dvodnevnom 24. Savjetovanju o biotehnologiji koje se održava danas i sjutra na Agronomskom fakultetu u Čačku. Ovo je postao tradicionalan skup na kojem se okupljaju svi oni koji su aktivni učesnici unapređenja i transfera znanja, ali i konkretne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije u regiji.

Gospodin Bataković je iskoristio ovu priliku da razgovara o potencijalnoj saradnji i partnerstvima na zajedničkim projektima, te je razmijenio mišljenja sa stručnjacima u ovoj oblasti.

Dr Ivan Glišić, docent na Agronomskom fakultetu u Čačku na katedri za voćarstvo i vinogradarstvo, a jedan od učesnika u organizaciji 24. Savjetovanja o biotehnologiji, izrazio je izuzetno zadovoljstvo povodom učešća našeg inovacionog centra na ovakvim skupovima imajući u vidu da će umrežavanje i povezivanje institucija na ovakvim skupovima doprinijeti razvoju i unapređenju prehrambene i poljoprivredne tehnologije.
„Ovaj skup je veoma posjećen, imamo 125 radova iz oblasti poljoprivredne tehnologije i prehrambene tehnologije. Izuzetno nam je drago učešće institucija kao što je Tehnopolis, odnosno institucija koje treba da naprave sponu između projekata u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije i poljoprivrednih proizvođača. Umrežavanje instutucija kao što su fakulteti, instituti, poljoprivredne stanice, savjetodavne službe, naučno tehnološki parkovi u regiji će u čitavoj regiji doprinijeti tome da se ova proizvodnja unaprijedi, ali i da povezivanjem istovremeno postane transparentan i svima vidljiv jedan konkretan i lijep doprinos koji ovakvi skupovi daju i učešće institucija kao što su Tehnopolis, Naučno tehnološki park Čačak i slično“, rekao je gospodin Glišić.

Tokom današnjeg i sjutrašnjeg okupljanja, izvršni direktor će se susresti sa brojnim stručnjacima iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje i razgovarati o novinama i inovacijama u ovoj oblasti.