Zahvaljujući Nikšićanki Bojani Perović, u traženju posla nijeste sami

Nikšićanka Bojana Perović, nakon studija poslovne psihologije u Rimu i rada na kruzeru, odlučuje da se vrati u Nikšić, osnuje porodicu, ali i da započne sopstveni biznis koji je još uvijek novina na našim prostorima.

Zahvaljujući inovativnosti, poznavanju prilika u procesu regrutacije kadrova, kao i na tržištu rada u inostranstvu, Perović je otvorila Agenciju za konsultovanje pri zapošljavanju „Minuta consulting“ čiji je zadatak priprema kandidata za zapošljavanje.

„Pored toga nudimo usluge profesionalne izrade CV-ja, motivacionog pisma, LinkedIn profila. Kroz radionice i treninge vršimo pripremu za intervju za posao, vodeći se najnovijim tehnikama u procesu traženja posla. Radimo i psihološke procjene kandidata, organizovanje radionica na temu ličnog brendiranja, komunikacije, motivacije, team-buldinga”, istakla je Perović.

Pored konsultantskih usluga Perović povezuje kandidate sa agencijama iz Crne Gore i inostranstva.

“Na taj način trudimo se pronaći im adekvatno zaposlenje. Naši partneri posluju u Dubaiju, Malti, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Holandiji, a sarađujemo i sa agencijom koja posreduje pri zapošljavanju na kruzerima”, objašnjava Perović.

Podrška od IPC Tehnopolis

Da bi od ideje napravila biznis, Perović se za pomoć obratila IPC Tehnopolis, koji joj je pružio infrastrukturnu podršku i obezbijedio prostor za rad u sklopu faze predinkubacije, u kojoj sada posluje.

“Osim infrastrukturne, dostupna mi je i konsultantska podrška i učešće u radionicama i treninzima koji se u Tehnopolisu odvijaju. Kroz projekat “Mladi su budućnost Crne Gore” koji je finansirala EU, a čiji je nosilac bila Unija poslodavaca Crne Gore, ostvarila sam pravo na izvjesnu finansijsku podršku, koja mi je na samom početku mnogo značila. Takođe sam učestvovala u projektu “Osnaživanje žena u biznisu”, koji je organizovala agencija CEED Consulting u saradnji sa UNDP”, naglašava Perović.

Mladi shvataju značaj drugačijeg pristupa

Odluku da se bavi sopstvenim biznisom Perović vezuje i za potrebu da aktivno doprinosi podizanju svijesti mladih ljudi pri upoznavanju sa tržištem rada i njihovoj motivaciji da pronađu posao svojih snova.

“Mogu reći da sam zadovoljna koliko su mladi ljudi iz Crne Gore prepoznali značaj drugačijeg pristupa traženju posla. Nije dovoljno samo poslati CV i sjedjeti i čekati da posao “padne s neba”, već je potrebno biti aktivan u traženju posla, pri čemu je poželjno isticati se među drugima, što naglašavamo promocijom disruptivne tehnike u procesu traženja posla”, kaže Perović.

Veliko interesovanje za rad u inostranstvu

Perović kaže da se bilježi veliko interesovanje domaće radne snage za rad u inostranstvu.

“Odziv je veliki, ali, nažalost moram primijetiti da ih većinom motiviše zarada. Mi razumijemo važnost materijalne stimulacije, ali akcentujemo druge prednosti koje zaposlenje u inostranstvu ima – upoznavanje nove kulture, jezika, ljudi, sticanje radnog iskustva, bogaćenje radne biografije, putovanje, promjena sredine. Veliko je interesovanje Crnogoraca za rad na kruzerima, za šta takođe vršimo pripremu jer smatramo da je to drastična promjena sredine i navika, i da tome treba pridati mnogo više pažnje, kako bi znali šta ih tamo očekuje. Pored kruzera, Crnogorci se interesuju u velikoj mjeri i za posao u Dubaiju”, naglašava Perović.

Planovi za dalje su jasni. Upornost i trud, kako Perović očekuje, daće rezultate.

“Planiramo da se u fokusiramo na segment konsultantskih usluga pripreme kandidata za zaposlenje, i da organizujemo što veći broj radionica na tu temu”, zaključila je Perović.

Autor: Mira Rovčanin, Dnevne novine