Zaštitite vašu inovaciju – Obuka o zaštiti intelektualne svojine

Zaštitite vašu inovaciju – Obuka o zaštiti intelektualne svojine

(OBUKA JE BESPLATNA)

Sadržaj obuke:

Intelektualna svojina podstiče ljudsko stvaralaštvo, pomjerajući granice nauke i tehnologije i obogaćujući svijet književnosti i umjetnosti. Ona predstavlja skup ovlašćenja koje pravni poredak zemlje priznaje nosiocu prava intelektualne svojine.

Patent je isključivo pravo koje država dodjeljuje za pronalazak koji je nov, ima inventivni nivo i industrijski je primjenljiv. Pronalazak se u patentnom pravu definiše kao tehničko rješenje tehničkog problema. Nosilac patenta ima isključivo pravo da spriječi ili zabrani sve druge da proizvode koriste ili nude na prodaju, uvoze prozivod ili postupak zasnovan na priznatom patentu, bez njegove saglasnosti.

Obukom o zaštiti intelektualne svojine će biti obuhvaćene sljedeće teme:

  • Pojam prava intelektualne svojine – PATENT kao pravni oblik zaštite pronalaska – in nutshell
  • Nacionalna prijava patenta (od podnošenja prijave do priznanja patentno-pravne zaštite);
  • Evropska patentna prijava (zaštita pronalaska pred Evropskim patentnim zavodom);
  • PCT prijava – medjunarodna zaštita pronalaska u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata;
  • Patentna zaštita software-a u zemljama Evropske patentne konvencije

Naznačene procedure podrazumijevaju analizu svake etape u postupku pravne zaštite, rad na konkretnoj patentnoj aplikaciji, ukazivanje na potencijalne greške koje se mogu načiniti u postupku podnošenja patentne prijave kao i pružanje svih neophodnih podataka zainteresivanim licima, odnosno učesnicima radionice.

Kroz dvodnevni rad, obimnost ove materije i strogo formalna procedura koja istu prati, učesnicima će ove procedure biti dalje dostupne i suštinski razumljive, što bi u narednom periodu vodilo i samostalnom apliciranju od strane inovatora bez potrebe za dodatnim konsultacijama.

Uslovi za pohađanje obuke:

  • Uzrast stariji od 18 godina.

Trajanje obuke i termini:

Obuka će biti realizovana 01. i 02. 10, u terminu od 09 do 15h.

Minimalan broj prijava za održavanje obuke je 10.

Uputstvo za prijavu:

Prijavu u kojoj ćete navesti vaše ime i prezime, godinu rođenja, broj telefona i obuku za koju se prijavljujete pošaljite na email adresu: obuke.tehnopolis@gmail.com. U naslovu email-a navedite za koju se obuku prijavljujete.

Svaki polaznik može poslati prijavu isključivo za sebe (prijave više osoba u jednom email-u neće biti prihvaćene) i može se prijaviti za pohađanje maksimalno dvije obuke.

NAPOMENA: Uz prijavu obavezno pošaljite CV i motivaciono pismo (u Word ili PDF formatu) u kojem ćete navesti zašto se prijavljujete za obuku.

PRIJAVE SU OTVORENE OD 27.08.2019. DO 23.09.2019. GODINE.

*O predavaču:

Predavač na obuci će biti Mladen Koprivica, magistar pravnih nauka, koji ima višegodišnje radno iskustvo u Crnoj Gori koje se ne odnosi samo na zaštitu intelektualne svojine. Posjeduje više sertifikata koji potvrđuju znanja u ovoj oblasti (General Course on Intellectual Property DL-101 – World Intellectual Property Organization (WIPO); Patentability requirements in the European Patent Organization (EPO)), a najnovija iskustva kada su u pitanju iskoraci u patentiranju u svijetu će biti u prilici da podijeli sa polaznicima obuke nakon samita u Španiji.