Završen prvi ciklus obuka za mentoring

Juče je u Zavodu za školstvo završen prvi ciklus obuka u okviru programa “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”, kojem su ispred Tehnopolisa prisustvovale pomoćnica direktora Vanja Zorić Šundić i asistentkinja na projektnim aktivnostima, Miljana Peković.

U okviru prvog ciklusa koji se sastojao od tri modula – finansijski menadžment i biznis planovi, marketing i upravljanje ljudskim resursima, polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa navedenim temama od strane već uspješnih mentora iz Srbije, kao i da čuju njihova iskustva u višegodišnjem bavljenju mentoringom. Program obuka se nakon sedam dana pauze nastavlja 2. jula, kada počinje novi ciklus u četiri modula, i to: komunikacione vještine, proizvodni menadžment, mentoring za postojeća preduzeća i mentoring za startup-ove.

Javni poziv za preduzeća koja procjenjuju da su im potrebne usluge mentoringa biće raspisan u trećem kvartalu, kao vid nefinansijske podrške Ministarstva ekonomije.

Učešće predstavnika IPC Tehnopolis u ovom programu ima višestruki značaj, ne samo zbog mogućnosti pružanja ove vrste usluge u budućem periodu, već i zbog unapređenja kapaciteta Tehnopolisa za podšku svojim stanarima.

Obuku je organizovalo Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju u cilju podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika.