Završena dvodnevna radionica Uprave za inspekcijske poslove

Savjetnik za pravne i opšte poslove IPC Tehnopolis, Rade Zarubica prisustvovao je dvodnevnoj radionici na temu „Zaštita ekonomskih interesa potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača“ u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove u Podgorici.

Prvog dana radionice bilo je više riječi o temama „Saobraznost – rješavanje slučajeva iz prakse” i „Ugovori zaključeni na daljinu – suzbijanje nelegalne trgovine“.

Na današnjoj radionici bilo je više riječi o agresivnoj i obmanjujućoj poslovnoj praksi i načinima zaštite potrošača u tim slučajevima, gdje je gošća iz Slovenije, Andrejka Grlić, predstavila njihove primjere dobre prakse. Nakon toga, bilo je riječi o zaštiti potrošača od nepoštenih odredbi u ugovorima, s posebnim akcentom na primjere ugovora sklopljenih sa operaterima u Crnoj Gori.

Radionica je organizovana u okviru bilateralne saradnje između Uprava za inspekcijske poslove Slovenije i Crne Gore u vezi 28. Pregovaračkog poglavlja.