Implementacija novih aktivnosti u okviru projekta VIRAL

Uprkos trenutnim okolnostima kada je većina aktivnosti stala, projektni partneri u okviru projekta „Vitalising ICT Relevance in agricultural learning – VIRAL”, koji se finansira u okviru Erasmus+ programa izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, nastavili su da kroz aktivnosti doprinose jačanju saradnje fakulteta i poslovnog sektora kroz upotrebu ICT rješenja u agrarnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana.

Projektni partneri trenutno rade na implementaciji aktivnosti u okviru prvog radnog paketa kroz koje se sprovodi istraživanje među poljoprivrednim proizvođačima s ciljem analize stepena korištenja ICT rješenja u procesu poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i zemljama članicama Evropske Unije – Nizozemskoj, Rumuniji i Sloveniji. Rezultati istraživanja će ukazati na neophodnost upotrebe ICT rješenja u proizvodnom procesu kako bi se taj proces unaprijedio i učinio efikasnijim, a proizvođačima olakšalo usvajanje znanja i vještina koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom angažmanu. Istraživanje je moguće pronaći na linku, a analizom pristiglih odgovora kreiraće se temelji za nastavak rada na implementaciji projekta.

Vodeći partner na projektu je Univerzitet u Banjoj Luci, dok su osim Tehnopolisa partneri na projektu Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul, Western Balkans Institute, Inovacioni centar Banja Luka, INTERA Mostar i Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT.