Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

U skladu sa potrebama implementacije projekta “Uhura Contract Intelligence Platform”, koji se finansira od strane Ministarstva nauke Crne Gore, a koji implementira Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Uhura Solutions DOO, raspisuje se sljedeći

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

 

Analitičar podataka za mašinsko učenje (Machine Learning Data Scientist) – 1 izvršilac

Opis posla:

Analitičar podataka za mašinsko učenje će analizirati algoritme i alate za mašinsko učenje i proširiti postojeće biblioteke. Kandidat će raditi na prikupljanju i analizi podataka, kao i određivanju algoritama koji najbolje odgovaraju praktičnim primjenama mašinskog učenja. Kandidat će raditi na analizi značenja i interpretirati podatke na osnovu alata i metoda iz statistike i mašinskog učenja.

Ključne kvalifikacije:

  • Odlično poznavanje teorije računarstva i informatike, uključujući strukture podataka, algoritme i sistemski softver;
  • Odlične matematičke veštine, neophodne za analizu i rad sa statističkim alatima i algoritmima mašinskog učenja;
  • Sposobnost primjene algoritama mašinskog učenja, Tensorflowa i drugih poznatih biblioteka za mašinsko učenje;
  • Sposobnost modeliranja podataka kako bi se pronašli obrasci i predvidjeli skriveni podaci;
  • Odlično poznavanja engleskog jezika.

Obrazovanje:

Visoka stručna sprema ili viši stepen iz oblasti informatike, matematike ili srodnog područja.

Zainteresovani kanditati treba da pošalju elektronski CV i skenirane kopije odgovarajuće diplome/svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi.

Rok za podnošenje prijava je 20. januar 2020. godine. Prijave slati na email: ipctehnopolis@gmail.com.