Obilazak zgrade IPC TEHNOPOLIS

Predsjednik Odbora direktora Darko Petrušić i izvršni direktor Ratko Bataković su obišli zgradu IPC TEHNOPOLIS i uvjerili se da radovi teku planiranom dinamikom.