Obilježavanje robe i usluga sa državnim grbom i zastavom samo uz dozvolu

Grb i zastava ne mogu se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga. Izuzetno, mogu se upotrijebiti uz prethodnu dozvolu od državnog organa nadležnog za poslove kulture predviđeno je prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o državnim simbolima i danu državnosti, koji je juče datu skupštinsku proceduru.

Poslanik DPS-a Željko Aprcović podnio je parlamentu prijedlog izmjena, radi, kako je naveo u obrazloženju, usaglašavanj a sa članom 29 Zakona o državnim simbolima i danu državnosti.

“Skupština je 10. juna 2019. godine usvojila Izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore. Tom prilikom izmijenjen je stav 4 u članu 29 Zakona. Međutim, u cilju nesmetane primjene zakonskih normi, potrebno je usaglasiti i član 10 sa članom 29 kako bi se propisana norma realizovala u potpunosti”, navedeno je u obrazloženju prijedloga.

Član 29 prvobitnog zakona predviđa da se kaznom od 1.000 do 20.000 eura kazni za prekršaj pravno lice, ako upotrijebi grb i zastavu kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

 

Izvor: CDM