Predstavnici Tehnopolisa na okruglom stolu o naučno-tehnološkim parkovima u Privrednoj komori

Predstavnici Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ učestvovali su na dvodnevnom okruglom stolu „Jačanje kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, biznis inkubatora i drugih organizacija u cilju podrške inovacijama i transferu znanja između privrede i univerziteta u Crnoj Gori“, koji je održan u Privrednoj komori 19. i 20. februara 2015. godine.

Događaj je rezultat saradnje Univerziteta Crne Gore i Komore u okviru TEMPUS WBCInno projekta, koji se realizuje u konzorcijumu od 16 partnera iz Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Španije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Riječ je o pet EU institucija, pet WBC univerziteta, pet biznis inkubatora i jednom preduzeću.

Učesnici su imali priliku da saznaju više o upravljanju i zaštiti intelektualne svojine, jačanju kapaciteta za finansiranje inovacija i istraživanja, metodama za kreativno rešavanje problema u procesu inovacija, trendovima u razvoju biznis inkubatora i naučno-tehnoloških parkova u Evropi i širom svijeta, kao i o trenutnom stanju ovih organizacija u regionu. Bilo je riječi i o strateškom razvojnom planu za poslovne inkubatore i naučno-tehnološke parkove u regionu zapadnog Balkana, koji je razvijen na WBCInno projektu, sa posebnim osvrtom na predloženih deset strateških mjera. Predstavljen je i strateški dokument „Regionalna univerzitetska inovativna platforma u regionu zapadnog Balkana“, i softverski alat za upravljanje inovacijama.

Direktor IPC „Tehnopolis“, Velibor Bošković, je na okruglom stolu govorio o razvoju Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori i značaju koji će on imati za razvoj razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, a samim tim i za razvoj lokalne i ekonomije Crne Gore.