U Tehnopolisu zaključena dvodnevna radionica o inovacijama

Dvodnevna radionica na temu „Inovacija kao ključ poslovnog uspjeha“ završena je danas u Tehnopolisu. Radionicu je vodila Tamara Čolić Milosavljević, menadžer projekata iz oblasti transfera tehnologije u Centru za Transfer Tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Tokom prvog dana događaja, ključne teme su bile strateški značaj intelektualne svojine u poslovanju, komercijalizacija intelektualne svojine i otvorene inovacije. Bilo je riječi o tome da li je moguće zaštititi svoju ideju, kako zaštititi patent, šta su to patentni trolovi, kao i koji su to pravni akti koji Vam mogu pomoći pri zaštiti vaše intelektualne svojine, odnosno autorskih prava.

Primarna tema drugog dana bio je jednostrani biznis plan, koji predstavlja trend u preduzetničkom svijetu, kako zbog brzine pisanja, tako i zbog lakšeg tumačenja i sveukupno manjih troškova. Prednost jednostranog biznis plana u odnosu na ranije biznis planove koji su imali do 100 strana jeste što na jednostavan način, na samo jednoj strani, prikazuje identitet vaše firme, problem koji želite da riješite i rješenje koje nudite, vašu ciljnu grupu i konkurenciju, kanale prodaje, marketing aktivnosti, planirani prihod i troškove, ciljeve, podjelu timskih aktivnosti, kao i partnere i resurse.

Nakon teoretskog dijela, prisutni su imali priliku i da se oprobaju u pisanju ovakvog biznis plana, nakon čega je uslijedila analiza pojedinačnih ideja.

Radionica je zaključena diskusijom na temu potencijalnih izvora finansiranja inovacija, kao i drugim načinima za finansiranje biznisa.